Hvad er Signalr?

ASP.NET SignaR er et biblotek for ASP.NET udviklere der gør det nemt at tilføje real- time web fuktionalitet til applicationer. Ral-time web funktionalitet er evnen til at have server kode sendt ud til connected clienter så snart det er muligt, frem for næste gang clienten spørger om data. Signalr kan blive brugt til alle former for real-time web funtionalitet, som fx chat system, hvilket det oftest bliver brugt til. Men det kan også blive brugt til reel tid opdatering af alt andet, som fx dashboards, overvågning af applicationer osv.

Signalr leverer et simplet at til at lave server-to-client ‘remote procedure calls’ (RPC) der kalder javascript funktioner i en clients brower. Signalr tilbyder også et api til connection management såsom connect, disconnect events, gruppe connections mm.

SignalR håndtere connection management automatisk og lader dig broadcaste beskeder til alle connected clienter på same tid, såsom en chatrum, eller til en specific client. Denne connection er vedvarende.

SignalR bruger “servier push” funktionalitet hvor en server kode kan kalde client kode i en brower ved brug af RPC fremfor request-response modellen.

Hubs Hub er en high-level pipeline der giver mulighed for at din client og servicer kalder methoder mod hinanden direkte. Hvor client siden bruger methoden Invoke() til at sende til servicer og On() til at lytte på serveren Serveren benytter sig af 3 methoder alt efter hvem der skal broadcastest til

  • All, sender til all der er connected til Hubben
  • Room(roomId) sender til alle der er tilsluttet sig dette bestemte rum
  • Client(clientId) sender til en bestemt client